Oleh: edirosadie | September 15, 2011

Cilegonan Dados Mulok

Wao sipeng ngedengok wong tue sing rade rumab, Alhamdulillah seniki sampun mendingan. Mampir ning geriyane adi, ning duhur meje ketingalan buku sekole pecile sing maler SD. Rupine niku buku paket muatan lokal (mulok) sing materine bahasa Cilegon. Alhamdulillah, sampun wenten sekolahan sing open maring kebudayaan Banten, khususe Cilegon. Menawi merembet saos ning sekolahan-sekolahan negeri.

Maler wenten sing kelingan artine kekejlek, mencep, cecuthik, lembedhang, belarak, lan gelendek?

 

Iklan
Oleh: edirosadie | Juli 19, 2011

Infaq

Mad Amin : “Mang,  sekolahan iku manjing golongan fakir miskin, tah?”
Mang Jambul : “Kelipen, Mad?”
Mad Amin :  “Iku wakeh sekolahan sing ngejaluk infaq ning muride”
Mang Jambul : “Kerok………”

 

Oleh: edirosadie | Juli 19, 2011

Manjing Jam Subuh

Wes pirang dine kien Mad Amin kedeleng mace koran. Asal lake  tarikan, pasti nyekel koran. Mang Jambul sing penasaran, tetakon pas Mad Amin manjing ning warunge genah ngopi.
“Mad, ore ilok-iloke mace koran. gelati ape?” takon Mang Jambul.
“Ore gelati apape, mang.  Aje abong-abong tukang ojeg ore oleh maceu koran”, Mad Amin rade rewot.
“Dudu mengkonon, wes pirang dine kien tak deleng sire ngeteme sembari mace koran”, jereh Mang Jambul.
“Biasane, lamu ore ngeroko sire mah ngelenggut ngantuk”, jereh Mang Jambul maning.
“Jaman saiki mah kudu weruh wakeh informasi, endah bise maju” jawab Mad Amin. Tumben jelinger.
“Ane berita ape?” takon Mang Jambul maning.
“Segale macem, Mang. Contone kien keh”, sembari ngedelengaken koran seng ticekel ning arepane Mang Jambul.
“SISWA BARU DATANG KE SEKOLAH JAM 4 SUBUH UNTUK BEREBUT KURSI DEPAN”
Mang Jambul ngekek ngewace judule kuen. Mad Amin heran ngedeleng Mang Jambul ngekek-ngekek dewek.
“Kelipen, Mang?”
“Jam papat wes ning sekolahan kuen jam pire tangine? jam pire aduse?”
“Lamun semangate kuen sampe lulus mah hebat. Tapi lamun barang sekolane tukang ngompot?” jereh Mang Jambul sembari nuding Mad Amin. Sing tituding nyengir doang.
“Ape maning lamun nular ning wong tuane, tangi subuh-subuh terus sholat shubuh ning langgar”
“Aje kaye saiki, ning adan kuen uwonge, sing komat deweke, sing imam pade bae. tri in wan, jereh bocah saiki mah”
Mang Jambul terus bae ngegeremeng sembari ngegoreng dangder.
“Lamun jalan tol jakarta-merak kuen wes peragat durung macete, Mad?”
“Mad Amin?”
Ngerase ore tiladeni, Mang Jambul bebalik. Mad Amin wes lake, wes ngableng karo penumpang langganane. Mang Jambul gibeg terus ngeberesi gelas sembari ngejukut rongewuan ning sor gelase.
“Mad… korane kari, keh…”
“Enggo bae genah bebungkus”, jereh Mad Amin sembari ngegas.
“Ore eman koran baru genah bebungkus”, jereh Mang Jambul sembari ngewiyak korane.
“Dasar…..pantesan titingggal”
“Koran wes seminggu……”, sembari nyawetaken koran ning korsi.
 

Oleh: edirosadie | Juli 14, 2011

Carjer KTP

Mad Amin heran ngedeleng Mang Jambul beberes warung. Durung geh jam 12 atawe waktune dohor, warunge wes tutup. Mad Amin sing penasaran mareki Mang Jambul.
MA : “Arep ning endi subuh-subuh wes tutup warung?”
MJ : “Arep ning Clegon glati carjer”
MA : “Genah ape?”
MJ : “Genah KTP elektronik sing wingi tak jukut sing kecamatan. Anane KTP doang, lake carjer-e. KTP-nire wis ane carjere?”
MA : ??????

Oleh: edirosadie | Juli 4, 2011

Krakatau Jangsen

Lamun ngerungu aran krakatau jangsen, sing keinget iku aran Propelat. Bengen mah kesebute prapatan Propelat. Saiki ning kono sing asale tegalan kaen wis dadi ‘emol (mal). Tiap dine minggu, subuh-subuh wes rame karo sing arep senam erobik. Ape maning ning iringane titanduri wiwitan jati karo tibanangun trek jogging. Wes kaye pasar kaget bae ning jalan Kotasari sing anane pas ning iringane.
Wes kaprahe, lamun wakeh menuse kumpul, pedagang bakal marek dewek. Sing jajeu gorengan sampe kelambi, kekudung, daster. Sing barang ngenggo tetampah doang sampe ngenggo bagasi mobil. Pepanganan mah ape maning, tinggal karepe karo picise. Ore kudu memuluk ning umah maning. Pokone kumplit. Sing ngegawe mobil atawe motor, parkire aman. Sing nganggo angkot gah ore adoh mundune.
Lamun ore tiatur sing barang saiki, bakal dadi biang macet. Maseh bagus saiki pedagange ore sampe manjing ning areal sing kudune dienggo olah raga. Mbuh mengko suwe-suwe mah. Karo wadah sampah kudu ditambahi maning, dadi ore nyekclek ning dedalan atawe ning pok gedang.

Oleh: edirosadie | Desember 9, 2010

Usim Kawin

Usim kawin, iku istilah sing biase tiomongaken lamun wis kependak wulan haji. Pripen asal usule wulan haji iku akeh dienggo genah kawinan. Padahal sebenere mah wulan-wulan sejen gah pade baguse, ape maning wulan puase. iku rajane wulan sing kebek karo rahmat saking Allah SWT. Ape kerane wulan haji iku biasane lagi gede-gedene udan? Ane hubungane tah kawinana karo udan gede? ;p

Sedine bise telu atawe papat undangan ning wulan haji iku. Sampe kerok, arep ning endi depet sing titekani. Lamun wis mengkenen mah, sing parek bae depet. Lamun ore, bagi tugas karo anake mertue endah bise titekani kabeh.

Naib, tukang rias penganten, tukang rental terpal, tukang masak, tukang potret, lan organ tunggal panen raya wulan kien mah. sampe ngantri sing arep hajat. Tukang urut gah kayane melu panen. Nguruti tangane sahibul hajat sing keplek salaman sing subuh sampe bengi. Ari pengantene mah ore butuh tukang urut. Ubreg bae dewek urut-urutan ning kamar seuwise pengantenan… 🙂

Oleh: edirosadie | Desember 9, 2010

Kain Kafan

Sampun lambat boten apdet blog niki. Alhamdulillah maler sehat lan kaur kangge nulis malih. ceritane niki lagi undangan kawinan batur, wenten tamu sing sampun sepuh ngobrol sereng tuan rumah. Ngobrole masalah kematian. Kain kafan niku pedek sereng padem, lan ngan-ngane dunye sing tibakte ning  kubur.Pripun carane supados kule niku kelingan ning kule sedanten bakal padem?  supados kule niku bangkit nyiapaken sangu kangge ning akhirat mengke. Siapaken kain kafan kangge kule mengkin, diangge dados sajadah. Insya Allah bakal kelingan ning pundi arah tujuan urip kule niku, lan nape saos sing  bakal tibakte.  Hikmahe bangkit ngadohaken kule saking sifat kikir, serakah,  lan boten ayun sedekah.

Oleh: edirosadie | Agustus 21, 2010

Ngaji Kuping

Sumbangan : Kang Solihin

Kule sebut kasihe Ustad Ujang. Maler nem. Umure paleng tembekan 30an. Ciri khas nuturaken ceramahe: nyantai, longlonan, datar, murah senyum, terus lamun hadirine wes nane seng rade ngantuk, langsung suarane ngembat sampe wong seng matane sampun kier-kier gah dados melek maleh.

Langsung manjing neng topik pengajian, dipuniku tentang bab do’e. Cepene, kelipun katah wong ngedo’e tapi do’ane boten tiijabah? Ternyate jawaban saking ustad Ujang mungkin saos salah care (salah teknis cepe wong senikine mah), salah kirim, atawe salah alamat.

Lamun care-care seng tiajaraken kanjeng Nabi, cepene, ngenggo suare lirih. Lirih niku boten ngembat-ngembat, cukup neng jeruh ati saos kerane Pengeran-mah boten budeg. Lan kapeng rorone sereng lemah lembut lan rendah hati. Napek keburu-buru kaye arep lelungan wedi ditinggal kerete.

Lamun salah kirim, cepene, mungkin saos! Cobe bayangaken, katah wong arep ngedo’e udu bae to the point (cepe bocah seng kursus bahasa Inggris-mah) atawe langsung neng maksude, nikumah tiselimpang-selimpangaken neng wong seng sampun padem. Lha wes gah salah kirim. Emboh neng syekh A lah, syekh B lah, lan syekh liane. Padahalmah, cepene, mboh kenal emboh ore karo syekh seng wes neng jeroh kubur kuen.  Wong uwonge wes mati jeh, ape urusanane. Tirubung lamuk mah iye. Terus sang Ustad ngutip sabda kanjeng Nabi, sinten sinten anak cucu Adam sampun ticabut nyawane, mangke amale wes tipetot alias sampun tipegat. Kecuali telung perkare. Salah sijine doa anak seng soleh. Noli, sing tikubur  karo wong wong seng pade zarah kaen sapane? Dulure, anake, cicite, atawe sintene? Lha neng rikilah seng perlu jadi renungan kangge kule sedanten.

Saat ngelirik tembok sampun jam sange, pa Ustad langsung nutup pengajian.

Sekepripun biasane, sesampune ceramah, hadirin seng maler derebe unek-unek atawe ganjelan neng ati diisungi kesempatan tetaken.

Langsung saos, sesampune minum lan daharan jejabur ala kadare kule derebe gegerunek seng kudu tipecahaken. Nape niku? Cepe ustad, lamun ayun ngedo’e wes boten usah mace hadarah neng Nabi kang agung lah, neng arwah anu lah, syekh anu lah, atawe sayidina sintenlah …

Mireng kata-kata niki kule bener-bener kesinggung. Kelipun? Soale, seng barang laher sampe seniki, setiap milet reriungan neng masjid, mushala, atawe riungan neng umah, sedanten gah boten tinggal seng arane bacaan hadarah niku. Kelipun pengajian sipeng niku bener-bener ngilangaken, malah nganggep musyrik sape-sape wong seng lamun ayun ngedo’e kaye mekoten.

Tijawab nyantai sereng Ustad, demi ngelurusaken tauhid mareng Allah Kang Agung, mulai detik niki, istighfar saos seng katah, iringi sereng amalan seng lurus. Dados, lamun wenten kesempatan mengpen do’e, ngge kaye mekoten lah seng tiajaraken kanjeng Nabi. Langsung saos mace fatihah, shalawat, lan do’e. Nape titambahi embel-embel liane.

Atas penjelasan niku, kule dereng puas. Kule derebe niatan tetaken maleh neng para sesepuh, kepripun asal usul do’e wenten hadarahe niku. Kangge perbandingan, ustad Ujang sipeng niku nyekel kitab Fathul Madjid seng tulisanane Arab gundul.

Cocok kangge renungan lan nambahi wawasan atas keberagamaan kule.

Wassalam

Oleh: edirosadie | Agustus 21, 2010

Sekejap lan Cowong

Mungmupung lagi boten rebed, mublish sumbangan saking Kang Solihin.

Kang Edi kang kule hormati, sebeneremah lamun wong Cilegon asli niku tiajak ngobrol bebasan, respon awale pasti nerime, cuman biase saos. Tapi lamun tilanjut terus, ape male sampe ditulis, ternyate kaye dados “candu.”

Dados kaye wenten daya tarike. Cepe budayawan mah mungkin wenten nilei seni-ne. Dados nyandu niku boten sebates ngopi atawe nge-teh saos, tapi ngobrol bebasan gah ternyata bangket dados candu.

Nape buktine? Te Rosi, seorang karyawati, kule anggep seng sisi penampilan lan nada suare termasuk salah siji wanita karir, cepe wong zaman senikine mah. Tapi, selain niku, te Rosi gah termasuk wong seng gampang kerayu sereng hal-hal seng berbau wong bengen. Termasuk ngomong bebasan.

Contone, saat kule kirimi tulisan bebasan, te Rosi langsung takon balik lamun mendaki kosakata seng maler asing. Ning sor puniki kule kirim tulisan seng sampun tibahas antara kule sereng te Rosi. Dipuniku tentang kata SEKEJAP (nape bebasane?), sios male ngejaluk ngejelasaken prihal COWONG. Nikilah seng bangket kule jelasaken, lamun kirang tolong lengkapi nggeh!

Singkat saos, SEKEJAP mungkin hampir sami maknane sereng SEDENGET. Contone neng kalimat, “TENGGENI SEDENGET YEH, KITANE AREP NGEJALUK PICIS!”

Nyambung neng kata COWONG. Wuih te Rosi, kulemah lamun mireng kata COWONG langsung merendeng. Kesane angker bin serem. Soale dedeh cuman getih ngowor atawe muncrat doang, tapi lebih duhur maleh. Biasane tibarengi sereng coak neng sekitar endas. Terus ngobatanane boten cukup kelawan obat merah atawe sawang doang. Malah, biasane maleh, pada saat nane seng COWONG, lamun bocah-bocah alit langsung wewadul neng wong tuane. Terus wong tuane ngoncog neng umah pelakune.

Hii, jadi bener-bener ngadoi neng prihal nikimah te Ros. Ngeri mbokan ti-oncog doang karo ibune. Lan ore tanggung-tanggung, wong tue bengen mah maen jantur atawe keplak saos. Tapi alhamdulillah, seniki mah hal hal kaye mekoten sampun jarang. Soale bocah-bocahe wes ore maen jamalehongan atawe main gatik. Paling paling saiki mah sekel abuh atawe endas menjelut kerane bal-balan.

Boleh juga te Ros, ‘vocab-vocab’ baru ne katah koleksianane. Menawi mungup male neng zaman puniki. Salam mencep.

MENCEP, nape niku?

Oleh: edirosadie | Agustus 21, 2010

Tukang Bubur Idaman

Mungmupung lagi boten rebed, mublish sumbangan saking Kang Solihin.

DERENG lawas kule kenal sereng mamang bubur kacang ijo. Paleng gah embekan telung wulan. Tepat sereng kule nempati geriye (alhamdulillah sampun mandiri) neng lingkungan Bhayangkara, Serang. Awale kule nyobe bubur kacang niku saat icip neng pecil. Kebetulan pecel kule gah doyan, dados tiap mamang bubur niku lewat, ibune langsung numbasaken neng baskom dewek. Mungken dipune mamang bubur boten nenggeni mangkok, mbokan kesuwen. Maklum ngedulang bocah alit. Kadang ngejaluke mah boten kenang ore, malah sampe nanges-nanges ore kesusul. Tapi barang sampun ditumbasaken mah cuman gelem sepuluk rong puluk doang. Kerane rayat kule mah boten sepire doyan neng bubur kacang niku, dados lamun pecil dahar bubur boten telas, kule saos seng sering ngentekaken. Pikir kule mah sayang, soale kadang ngegeletak saos neng duhur meje, sampe tirubung semut abang malah. Gare-gare tukang “ngepor” derebe pecil nikulah kule dados hobi lan langganan bubur kacang niku. Setiap mamang lewat atawe mireng mangkok muni “ting ting ting ting …”, kule gah boten ketinggalan tumbas. Kadang tumbas dewek, kadang mah pesen neng rayat. Malah seniki rayat kule sampun ngartos, senajan kulane boten wenten gah, niku bubur sampun tisiapaken neng meje. Nape seh kelebihanane tumbas bubur neng mamang niku? Langsung saos kule jawab. Sios, murah. Malah murahe keduli. Pas bener kangge wong cilik neng kampung. Cuman sewu perak sampun antuk bubur kacang ijo semangkok. Cobe bandingaken karo tempat lian. Kule pernah mampir neng kedai (nape bebasane ye?) bubur kacang ijo khas MADURA. Pinten hargane? Wenten seng telungewu, patangewu, sampe limangewu. Padahal mah cuman wenten tambahan roti tawar saupit doang. Lan semongko sampun murahe, tumbas bubur neng mamang niku mah maler bangket nego (bebasane nape ye?). Biasane bocah alit-alit mah tumbase cuman setengah mangkok saos, termasuk pecil kule. Dados kelawan duit GOPE (cepe bocah senikimah), atawe limangatus perak, sampun bangket ngebubur. Kekalie, meriah. Meriah seng kule maksud dipuniku tidemeni katah uwong. Artine, seng barang bocah alit, perawan, bujangan, penganten baru, penganten sunat, sampe nyai-nyai pade marek neng mamang bubur niku. Kapeng telune, berkualitas (bagus mungkin bebasane, ngge boten!?). Mungkin para ahli gizi sampun boten ragu male sereng kacang ijo. Kurang lebihe menurut ilmu Biologi, mengandung protein kangge pembentukan tulang lan jaringan-jaringan neng jeruh weteng. Malah katah karyawan atawe pegawai kantoran gah sesampune mencak-mencak, pepelayon, senam, atawe olahraga (bebasane?) seng tidahar niku bubur kacang ijo. Mamang bubur niku kayane uning hal niku, mangkane ngatur neng gerobaganane gah teger lan resik. Enak titingali nempataken santen, bubur kacang ijo, lan ketan irenge. Pokone mah, cepe wong senikine mah teger saos. Lan kepapate, uwonge sopan lan murah senyum. Sopan dalam arti ngenggo tatakrame. Pernah kule tumbas dewek, saat nyerahaken neng kule tangan tengene nyodoraken mangkok, terus seng kiwene ngintil neng sor tangan tengen. Tibarengi sereng senyum lan sapaan sopan seperlune, “lagi wenten neng geriye tah kang?”, cepene. Hebate maleh, mamang bubur niku maler bujangan. Tapi sampun bangket nerapaken ilmu dagang lan ilmu sosial. Mugi mugi katah pedagang seng kaye mekoten.

Salam
Titulis sembari gegolongan neng duhur kasur. Itung-itung dari pada ngehayal ore puguh lebih baik nulis, jelas bekase. Mugi manfaat!

Older Posts »

Kategori